Změny ve vedení Krajského úřadu Jihomoravského kraje

S účinností od 7. dubna 2015 byl určen dalším zástupcem ředitelky krajského úřadu Ing. Ivo Minařík, MPA. Jmenovací dekret mu předal v úterý 7. dubna 2015 hejtman Michal Hašek za přítomnosti ředitelky krajského úřadu Věry Vojáčkové.

Toto rozhodnutí učinila po projednání s hejtmanem dle zákona o krajích ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje JUDr. Věra Vojáčková, MPA na základě vyhodnocení velmi dobrých pracovních výsledků Ivo Minaříka. Ten je vedoucím odboru regionálního rozvoje a současně vedoucím úseku rozvoje Jihomoravského kraje Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK