Informace dle zákona 106/99 Sb. JMK 100263/2007

 

Jihomoravský kraj

Odbor majetkový

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaše č.j            Naše č.j.:                       Naše Sp.Zn.:                               Vyřizuje/linka                            Brno

                        JMK 100263/2007                                                        Mgr. Škarková/2487             2.8.2007

 

Žádost o informace podle zákona 106/99 – 121 RJMK  bod 61

- poskytnutí informace

 

Vážený pane,

 

        dne 30.7.2007 Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) obdržel prostřednictvím elektronické podatelny Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – 121 RJMK bod  61“ (dále jen „Žádost).

 

        Dle „Žádosti“ požadujete „zaslání elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 61 na 121. zasedání RJMK -“Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene uzavírané mezi Jihomoravským krajem a ČR – Ministerstvem dopravy (k.ú. Břeclav)“.

 

     Rada Jihomoravského kraje materiál na 61. schůzi dne 21.6.2007 projednala a schválila.

 

     V souladu s ustanovením § 14 odst. 5  písm. d) zákona  č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, a to materiál „Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene uzavírané mezi Jihomoravským krajem a ČR – Ministerstvem dopravy (k.ú.

Břeclav )“ ve struktuře:

1.      návrh na usnesení (tzv. košilka)

2.      důvodová zpráva

3.      smlouva o zřízení věcného břemene – příloha č. l materiálu.

 

         S pozdravem                                                                                       JUDr. Lenka Skutková

   vedoucí odboru majetkového

Příloha: 3x  dle textu