Brněnská škola na Čichnově bude spolupracovat se SŽDC

Hejtman Michal Hašek, náměstek generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Josef Hendrych a ředitel Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno Vladimír Šimíček podepsali dnes v prostorách brněnského sídla Jihomoravského kraje rámcovou smlouvu o vzájemné spolupráci těchto tří organizací.

Rámcová smlouva o spolupráci obsahuje konkrétní záměr SŽDC podporovat na této škole vzdělávání v oblasti telematiky – to znamená přípravu žáků na povolání v oblasti sdělovací a zabezpečovací techniky, nábor v rámci celého území ČR s využitím komplexního vybavenosti školy při poskytování stravovacích a ubytovacích školských služeb. Telematika se zabývá řízením bezpečné dopravní cesty, a to zejména na kolejových strukturách a pozemních komunikacích. Na rozvoj znalostí v oblasti telematiky jsou mimo jiné orientovány i vzdělávací programy brněnské střední školy na Čichnově.

Návrh smlouvy vzešel z iniciativy SŽDC a uvedené střední školy a vychází z potřeby prohlubování spolupráce veřejného odborného školství a významných sociálních partnerů - jejím cílem by mělo být propojení teoretických znalostí žáků s praktickými dovednostmi. Jihomoravský kraj podporuje prohlubování spolupráce jimi zřizovaných subjektů se silnými sociálními partnery. SŽDC je takovým významným sociálním partnerem v uvedené oblasti - a to s působností na celém území ČR -, který dlouhodobě spolupracuje s vybranými odbornými školami i v dalších krajích.

Text smlouvy ZDE (doc, 62 kB).
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK