Jihomoravský kraj se připojil ke kampani „Česko svítí modře“

Symbolickým modrým nasvícením ústřední části budovy krajského úřadu na Žerotínově náměstí v Brně se Jihomoravský kraj ve čtvrtek 2. dubna 2015 navečer připojil k osvětové kampani „Česko svítí modře“, která má zvýšit povědomí veřejnosti o problematice autismu.

Druhému ročníku celorepublikové kampaně poskytl záštitu hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a také Asociace krajů České republiky. Kampaň vyjadřuje podporu lidem s poruchami autistického spektra (PAS) a jejich blízkým. Většina problémů, se kterými rodiny s dětmi s PAS a dospělé osoby s PAS žijí, vychází z neinformovanosti veřejnosti. Podle odhadů žije v České republice na 100 000 osob s PAS. Autismus však neovlivňuje život jedné osoby, ale celé rodiny, ve které osoba s PAS žije. S odsuzováním okolí, s neadekvátní zdravotní a sociální péčí, se sociální izolací, s nezájmem těch, kteří by zájem mít měli, se tedy potýká až půl milionu obyvatel naší země.

„Jsem rád, že se k akci připojují i jiné instituce. Účast přislíbila Moravská galerie v Brně, čímž děkuji panu řediteli Janu Pressovi za pohotovou reakci na moji prosbu,“ řekl náměstek hejtmana Marek Šlapal. Jihomoravský kraj dlouhodobě podporuje organizace věnující se lidem s poruchami autistického spektra. Podpora se týká rané péče, denních stacionářů, osobní asistence, sociální rehabilitace či chráněného bydlení. Z letošního krajského rozpočtu se jedná o částku pro tyto organizace ve výši téměř 7,5 milionu korun, částky ze státní rozpočtu administrované Jihomoravským krajem pak představují dalších 13,5 milionu korun.

Kraj je také zřizovatelem Základní školy na Štolcově v Brně, největší školy na území České republiky věnující se výhradně vzdělávání žáků s autismem.
Další informace http://www.nadejeproautismus.cz/partneri/.  

Klíč pro komunikaci osoby s autismem  ZDE (pdf, 140 kB)