Cílem projektu je podpora mezigeneračního dialogu dětí a seniorů

Náměstek hejtmana Roman Celý se ve středu 1. dubna 2015 zúčastnil besed s žáky ZŠ Purkyňova a SOŠ a SOU Vyškov v rámci projektu na podporu mezigeneračního dialogu dětí a seniorů, který Jihomoravský kraj zaštiťuje. Ojedinělý projekt Evy Stiborové, který organizuje ve spolupráci se spolkem KLAS Spokojený senior, se snaží dětem a mladým lidem přiblížit generaci seniorů.

„Spokojená a fungující rodina je základem všeho. Proto je důležité umět vnímat potřeby starších lidí,“ řekl náměstek hejtmana Roman Celý, který má na starosti Rodinnou politiku Jihomoravského kraje.
Děti v rámci projektu absolvují interaktivní besedy, které jim mají přiblížit život seniorů a pomoci pochopit jejich potřeby. „Podle evropského výzkumu z roku 2012 u nás většina mladých lidí vnímá seniory negativně. Abychom to mohli změnit, musíme dětem tuto problematiku přibližovat už ve školním věku. Zatím toto téma zůstávalo opomíjeno,“ řekla Eva Stiborová.

Projekt si klade za cíl také zjistit současné názory a informovanost žáků ohledně seniorské problematiky. Závěrem projektu bude vydání metodické příručky, která pedagogům nabídne doporučení, jak toto téma začlenit do vzdělávacího plánu. Projekt probíhá od září minulého roku a ukončen bude letos v srpnu.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK