Informace k některým ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Informace k některým ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2015 Sb.
(pdf, 271 kB)