Hejtman předal jmenovací dekret novému řediteli Domova pro seniory Jevišovice

Hejtman Michal Hašek předal v úterý 31. března 2015 v Brně jmenovací dekret novému řediteli Domova pro seniory v Jevišovicích Pavlu Chloupkovi.

Posláním krajem zřizovaného Domova pro seniory Jevišovice je poskytování sociálních služeb, podporování soběstačnosti, nezávislosti, individuality, sociálních kontaktů a aktivního, důstojného života seniorů, kteří potřebují pomoc jiné osoby a nemohou zůstat ve svém přirozeném prostředí. Domov také poskytuje péči osobám s chronickým duševním onemocněním nebo s onemocněním různých typů demencí. Celková kapacita zařízení je v současnosti rozdělena na službu domov se zvláštním režimem s kapacitou 71 míst a službu domov pro seniory s kapacitou 34 míst.
Více o zařízení na www.domovjevisovice.cz.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK