Hejtman Hašek navštívil shromáždění dobrovolných hasičů okresu Blansko

Jihomoravský hejtman Michal Hašek se v sobotu 28. března 2015 zúčastnil shromáždění delegátů sborů dobrovolných hasičů okresu Blansko v Rudici.

Hejtman Michal Hašek přítomné delegáty informoval o výsledcích nedávno uskutečněného (26. března 2015) štábního cvičení Blackout JMK 2015, které vyzkoušelo součinnost jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému a dalších subjektů při dlouhodobém výpadku elektrické energie velkého rozsahu. Michal Hašek konstatoval, že jedním ze základních poznatků, které vyplynuly z provedeného cvičení, je fakt, že při reálném blackoutu by se krizové řízení vedle profesionálních složek Integrovaného záchranného systému opíralo právě o sbory dobrovolných hasičů. Jak hejtman uvedl, během devadesáti minut bylo v rámci štábního cvičení k dispozici až pět tisíc příslušníků těchto zásahových jednotek. Michal Hašek delegáty okresního shromáždění informoval také o podpoře Jihomoravského kraje sborům dobrovolných hasičů - letos kraj podporu dobrovolným hasičům navýšil na 50 milionů korun a z těchto prostředků je možné nyní opravovat také hasičské zbrojnice. V průběhu slavnostního zasedání v Rudici hejtman Michal Hašek předal zlatou medaili JMK dlouholetému okresnímu starostovi dobrovolných hasičů Františku Nečasovi. "Dobrovolní hasiči na Blanensku mají moji úctu a respekt jako jeden z největších hasičských okresů u nás. Jde o 153 sborů a více než osm tisíc členů, z toho přibližně tisícovka mladých," uvedl hejtman Michal Hašek.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK