Cvičení Blackout JMK 2015 prověřilo činnost při výpadku elektrické energie

Vyhodnocení čtvrtečního (26. března 2015) štábního cvičení Blackout JMK 2015 bylo tématem tiskové konference Krizového štábu Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem.

Cvičení vyzkoušelo součinnost jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému (IZS) a dalších subjektů při vzniku krizové situace – dlouhodobém výpadku elektrické energie velkého rozsahu (blackoutu). Hlavním organizátorem cvičení byl Jihomoravský kraj.

„Šlo o první cvičení takového rozsahu mimo Prahu, určitě doporučím kolegům hejtmanům, aby v nejbližších dvou až třech letech takováto cvičení uskutečnila v každém kraji. Účelem tohoto cvičení bylo najít slabá místa a prověřit krizové plány. Na závěrech z jihomoravského Blackoutu budeme pracovat řadu týdnů, protože je celá řada otazníků v praktických činnostech. Některé věci si budou vyžadovat až legislativní úpravu. Prokázalo se, že bez spojení není velení, největší možný problém zachování systému spojení, předávání informací na všech stupních i mezi jednotlivými složkami. Při blackoutu by první pomyslnou armádou byli vedle profesionálních složek Integrovaného záchranného systému dobrovolní hasiči. Během 90 minut jsem měl k dispozici až pět tisíc příslušníků těchto zásahových jednotek – k nim se musí dostat povely a informace. Zjistili jsme například, že je třeba velmi podrobně propracovat plány na evakuaci lidí, kteří zůstanou ve vlacích. Pozitivem jižní Moravy je systém takzvaného ostrovního zásobování elektřinou. To nám umožňuje prioritní zásobování elektřinou některých kritických míst, jako jsou nemocnice, vybrané benzinové stanice, na kterých by přednostně byly vydávány pohonné hmoty složkám IZS nebo dalším organizacím, které by se reálně podílely na odstraňování blackoutu. Snažili jsme se také rámcově informovat veřejnost. Když jsme procházeli schopnost nasazení sil a prostředků bezpečnostních sborů, jednoznačně nám vychází podpora návrhu ministra vnitra, aby došlo k navýšení počtu tabulkových míst jak u Policie České republiky, tak u Hasičského záchranného sboru,“ uvedl na tiskové konferenci na závěr cvičení hejtman Michal Hašek.

Cvičení „BLACKOUT JMK 2015“ proběhlo štábní formou bez omezení dodávek elektrické energie a dopadu na běžný život obyvatel Jihomoravského kraje. Jediné místo s reálnou změnou během cvičení byly tři křižovatky v Brně, kde řízení namísto semaforů převzali dopravní policisté. K účastníkům taktického cvičení patřily krizové štáby a úřady, složky Integrovaného záchranného systému JMK, dodavatelé elektrické energie, dopravci, zdravotnická zařízení a dodavatelé vody. Jednalo se celkem o 63 subjektů a 676 účastníků cvičení.

Informace a rady pro občany v případě rozsáhlého výpadku dodávek elektrické energie na velkém území po dobu desítek hodin nebo dnů, který zasáhne velké množství obyvatel jsou uvedeny zde: http://krizport.firebrno.cz/navody/rady-pro-obcany-blackout , informační leták zveřejněný v tištěných médiích ZDE (pdf, 1 MB).

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK