Proběhlo cvičení Blackout JMK 2015

V ranních hodinách ve čtvrtek 26. března 2015 začalo štábní cvičení Blackout JMK 2015. Jeho hlavním cílem bylo procvičit a sladit činnost orgánů krizového řízení, složek Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje a dalších zapojených subjektů při vzniku krizové situace – dlouhodobém výpadku elektrické energie velkého rozsahu (blackoutu). Hlavním organizátorem cvičení byl Jihomoravský kraj.

„Jde o největší cvičení složek IZS nejen u nás, ale i v České republice za posledních několik let. Hodláme štábní formou, to zdůrazňuji, vyzkoušet součinnost, kdyby došlo k takovéto energetické krizi. Chceme přesně zmapovat, jak se budou chovat složky Integrovaného záchranného systému, jak budou fungovat energetici, jestli a jak dokážeme zajistit náhradní dodávky proudu takzvaným ostrovním způsobem, jak budeme zapojovat jednotlivé zdroje energie. Chceme také odhalit eventuální nedostatky. Věřím, že Blackout přinese řadu užitečných poznatků,“ uvedl jihomoravský hejtman Michal Hašek, který před devátou hodinou cvičně podepsal dokument o vyhlášení stavu nebezpečí.

„Na prvním zasedání krizového štábu jsme si stanovili prvotní úkoly, nařídil jsem cvičně uvést do pohotovosti všechny jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů, v případě, že by potřebovala pomoc policie, jsem připraven cvičně povolat i armádu. Podle scénáře cvičení by blackout trval dva dny,“ řekl na tiskové konferenci po ranním jednání Krizového štábu JMK hejtman Michal Hašek.

Místopředseda představenstva společnosti E.ON Zdeněk Bauer ujistil, že při cvičení se nebude vypínat elektrický proud a popsal činnost jednotlivých zdrojů energie při simulovaném výpadku. Ředitel Hasičského záchranného sboru JMK Jiří Pelikán uvedl, že při cvičení je v pohotovosti 250 profesionálních a pět tisíc dobrovolných hasičů, kteří jsou připraveni na simulovaný zvýšený výskyt dopravních nehod či evakuaci osob z uvízlých výtahů apod. Krajský policejní ředitel Leoš Tržil konstatoval, že v rámci cvičení přešly základní policejní útvary na náhradní zdroje pro zajištění provozu a byly posíleny výjezdové skupiny. Jak uvedl, prioritou je zabezpečení veřejného pořádku a ochrana zdraví a majetku. Ředitel Zdravotnické záchranné služby JMK Milan Klusák připomněl, že už samotná příprava cvičení vedla k uvědomění si možných problémů takovéto situace, zvýšení stresu a možné paniky včetně většího využívání tísňových linek.

Cvičení „BLACKOUT JMK 2015“ proběhlo štábní formou bez omezení dodávek elektrické energie a dopadu na běžný život obyvatel Jihomoravského kraje. Jediné místo, kde bylo na základě cvičení reálně něco změněno, byly tři křižovatky v Brně, kde řízení namísto semaforů převezmou dopravní policisté. K účastníkům taktického cvičení patřily krizové štáby a úřady, složky Integrovaného záchranného systému JMK, dodavatelé elektrické energie, dopravci, zdravotnická zařízení a dodavatelé vody. Jedná se celkem o 63 subjektů a 676 účastníků cvičení.


Informace a rady pro občany v případě rozsáhlého výpadku dodávek elektrické energie na velkém území po dobu desítek hodin nebo dnů, který zasáhne velké množství obyvatel jsou uvedeny zde: http://krizport.firebrno.cz/navody/rady-pro-obcany-blackout , informační leták zveřejněný v tištěných médiích (pdf, 1 MB). 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK