Informace č.j.: JMK 96624/2007

Jihomoravský kraj

Odbor správní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

                Čj.                                            SpZn.                                       Vyřizuje/linka                              Brno

JMK 96624/2007                     S-JMK 96624/2007 OSO         Mgr. Kovářová/541658855                 2. 8. 2007                                     

                                                                                                                               

 

 

 

Hlasování z 18. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje - poskytnutí informace

 

 

Vážený pane,

 

            dne 22. 7. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném  přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – 18 ZJMK – hlasování k bodu 10“ (dále jen „Žádost“).

 

Dle Žádosti žádáte o předání „kopie záznamu o hlasování k bodu 10 na 18. zasedání ZJMK“. Jako bod č. 10 byl na 18. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje předložen materiál s názvem „Podnět k zefektivnění postupu JMK při poskytování informací“, o kterém bylo hlasováno hlasováním č. 18.

 

V příloze Vám v souladu v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme požadovanou elektronickou verzi hlasování č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje ze dne 14.6.2007.

 

            S  pozdravem

 

 

                                                                                      JUDr. Lenka Cundová

                                                                      vedoucí odboru správního a organizačního

                                                                            zastoupená Mgr. Petrou Kovářovou, v.r.      

   Přílohy: dle textu