Rada Asociace krajů se počtvrté sešla s vládou Bohuslava Sobotky

Rada Asociace krajů ČR jednala ve středu 25. března 2015 s kabinetem Bohuslava Sobotky. Jde o další krok vlády a Asociace krajů ČR na podporu dlouhodobých i aktuálních potřeb regionů České republiky.

V letošním roce to je první z pravidelných schůzí vlády a hejtmanů a setkání navazuje na předchozí tři společná jednání z 26. února, 9. června a 15. září 2014. Vláda společně s Radou AKČR tak pokračuje v nově nastoleném trendu širokého sociálního dialogu.
Vláda jednala s Asociací krajů například o plnění státního rozpočtu 2015, dále o uvolnění schválených finančních prostředků na rok 2015 pro krytí problematiky sociálních služeb v gesci krajů, systémovém financování modernizace, rekonstrukce a oprav mostů a silnic II. a III. třídy, systémovém financování jednotek sborů dobrovolných hasičů z fondů EU i národních zdrojů, projektu Evropských domů či přípravě rozpočtu na rok 2016.

Před pravidelnou schůzí vlády jednal kabinet s hejtmany o financování sociálních služeb, oprav mostů a silnic nižších tříd či o financování dobrovolných hasičů. Nedávný rozpor mezi ministerstvem dopravy a kraji o údajném pomalém žádání o finance na opravy silnic II a III třídy a opravu mostů v krajích je uzavřen s tím, že žádosti jsou řádně podány a nyní je celý proces v rukou ministerstva dopravy. Kraje rozhodně celou částku vyčleněnou na opravy silnic vyčerpají a hejtmani opakovaně poděkovali vládě za spolupráci v této věci. "K dnešnímu dni existují podané žádosti za 4,834 miliardy korun," řekl předseda Asociace krajů a jihomoravský hejtman Michal Hašek. "Zástupci krajů se na dnešním jednání s vládou dohodli, že přiberou zástupce vlády a ministerstev dopravy a financí do výběrových komisí na jednotlivé silniční projekty. Je to nabídka nad rámec zákona, nevyplývá pro nás žádná taková povinnost," poznamenal Hašek.


Asociace krajů na dopoledním jednání s ministry požádala o 721,5 milionu korun na dofinancování sociálních služeb v letošním roce. Společné jednání se také věnovalo financování sociálních služeb a kompenzací nákladů krajů za nově přijaté úředníky v souvislosti s přechodem financování sociálních služeb na kraje.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK