Krajská rada schválila dotační program na podporu poskytování domácí hospicové péče

Rada Jihomoravského kraje na svém březnovém jednání vyhlásila dotační řízení na podporu poskytování domácí hospicové péče v kraji. Na tento dotační program je uvolněna částka 7 milionů korun ze sdílených daní plněných nad rámec schváleného krajského rozpočtu na rok 2014.

Jak uvedl náměstek hejtmana Marek Šlapal, cílem je nejen zlepšit a umožnit strávit nevyléčitelně nemocným pacientům poslední chvíle života v domácím prostředí. „Naším cílem je řešit tuto oblast systémově. V současné době působí v kraji dva kamenné hospice v Brně a Rajhradě, dále existují charitní mobilní hospic v Kyjově a agentury domácí péče. Dotační titul je otevřen všem poskytovatelům, nechceme nikoho diskriminovat, ale naopak také rozšířit možnosti pro poskytovatele. Jde o pilotní projekt, který chceme následně vyhodnotit,“ řekl náměstek Šlapal.
„Cílem domácí hospicové péče je umožnit nevyléčitelně nemocným trávit poslední chvíle života v důvěrně známém prostředí. Je důležité, aby nebyla opomíjena duchovní péče o umírající ani o členy rodiny, kteří se o ně starají. Právě to domácí hospicová péče nabízí,“ okomentoval význam této formy péče náměstek hejtmana Roman Celý. „K podmínkám pro poskytnutí dotace patří mimo jiné minimálně tříletá praxe v oboru paliativní péče a garance nepřetržité dostupnosti domácí hospicové péče. Při přípravě dotačního titulu jsme vycházeli také ze zpětné vazby od organizací, které tuto péči poskytují v současné době, cílem dotačního programu je umožnit pokrýt domácí hospicovou péčí celé území Jihomoravského kraje“ uvedl náměstek Celý.

Domácí hospicová péče je významnou součástí poskytované zdravotní péče. Tuto péči poskytuje tým zdravotnických a nezdravotnických pracovníků - lékař, zdravotní sestra, pečovatelka, sociální pracovník a dobrovolníci. Smyslem domácí hospicové a paliativní péče je umožnit nevyléčitelně nemocným pacientům v terminálním stádiu života dožití ve vlastním sociálním prostředí. Bližší informace o dotačním programu jsou uvedeny na dotačním portálu Jihomoravského kraje http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/ v části Zdravotnictví.