Michal Hašek: Od července bude hustopečská nemocnice fungovat jako krajská

Z hustopečské radnice si hejtman Michal Hašek dnes (24. března 2015) odvezl oficiální dokument - dopis z Ministerstva financí České republiky -, ve kterém ministerstvo sděluje, že nemá k převodu nemocnice Hustopeče do vlastnictví Jihomoravského kraje námitky.

"Je to klíčový dokument, který znamená, že teď zastupitelstva města i kraje musí dokončit veškerou administrativu spojenou s převodem nemocnice a já společně s paní starostkou očekávám, že příslušní úředníci a radní zvládnou všechno připravit tak, aby se k 1. červenci hustopečská nemocnice stala příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. Od července se tak bude hustopečská nemocnice fungovat jako krajská,“ konstatoval hejtman Michal Hašek po jednání v Hustopečích.

Jihomoravský kraj garantuje po převzetí hustopečské nemocnice, že v ní zůstane zachováno veřejné zdravotnictví - to znamená rozsah zdravotních služeb tak, jak jsou poskytovány teď. „Je to minimum, které do budoucna vidíme, spíše budeme hledat další cesty, jak zatraktivnit nabídku poskytování veřejných zdravotních služeb. Nemocnice zůstane dál pevně spojena s regionem Hustopečska, Jihomoravský kraj ji přijme do sítě krajských zdravotnických zařízení. Zachraňujeme tím tuto nemocnici jako součást veřejného zdravotnictví. I po jednání se zástupci města Hustopeče stále necháváme otevřenou i variantu, že by hustopečská nemocnice fungovala jako samostatná příspěvková organizace kraje v rámci okresu Břeclav. Z hlediska vedení nemocnice ve chvíli převodu je to jedno. Ministerstvo financí dalo souhlas k převodu jako příspěvkové organizace, takže pokud se kraj rozhodne, že to bude dál „pod křídly“ Břeclavi, stejně to proběhne jako druhý krok,“ uvedl Michal Hašek.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK