Porada ředitelů středních škol

Náměstek hejtmana Stanislav Juránek v pondělí 23. března 2015 zahájil v budově krajského úřadu na Cejlu 73 v Brně první ze série porad ředitelů škol a školských zařízení.

Na programu jednání, které se uskuteční postupně tento týden, jsou zejména informace k rozpisu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015.

Jihomoravský kraj v současné době zřizuje 187 škol a školských zařízení. Více informací na školském portálu www.jmskoly.cz .
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK