Povinné informace dle zákona č. 101/2000 Sb.

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů


V souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Jihomoravský kraj informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými odbory Krajského úřadu Jihomoravského kraje.


Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) uvedeného zákona jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

Osobní údaje zpracovávané na jednotlivých odborech:

(dokumenty ve formátu xls)

 

Odbor dopravní správy

Odbor rozvoje dopravy

Odbor ekonomický

Odbor investic

Odbor kancelář hejtmana

Odbor kancelář ředitelky

Odbor kontrolní a právní

Odbor majetkový

Odbor regionálního rozvoje

Odbor sociálních věcí

Odbor správní a Krajský živnostenský úřad

Odbor školství

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Odbor zdravotnictví

Odbor životního prostředí