Valná hromada Sdružení obcí a měst jižní Moravy

Ve čtvrtek 19. března 2015 se náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Roman Celý zúčastnil jednání Valné hromady Sdružení obcí a měst jižní Moravy (SOM JM) v Hodoníně.

SOM JM sdružuje 63 obcí a jednu právnickou osobu reprezentující cca 640 tisíc obyvatel. Jde o důležitého sociálního partnera Jihomoravského kraje. Valná hromada projednala zaměření Sdružení na rok 2015 a schválila hospodaření Sdružení v loňském roce a rozpočet na rok 2015. V návaznosti na loňské komunální volby také schválila personální změny v orgánech Sdružení. Valná hromada se přihlásila k aktivní spolupráci s Jihomoravským krajem na realizaci strategických dokumentů kraje i důležitých regionálních projektů, jako například Morava napoleonská.

Náměstek Celý ocenil práci Sdružení a ukázal možné směry spolupráce s krajem v oblasti životního prostředí, rozvoje malého podnikání a přeshraniční spolupráce. Poukázal také na výbornou spolupráci mezi SOM JM a Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy a vyzdvihl užitečnost Grantového kalendáře pro čerpání dotací pro municipální sféru Jihomoravského kraje.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK