Setkání k tématu sociálního vyloučení v Brně

Náměstek hejtmana Marek Šlapal se ve čtvrtek 19. března 2015 za Jihomoravský kraj zúčastnil setkání k problematice sociálního vyloučení v Brně.

V prostorách magistrátu setkání zástupců zainteresovaných institucí zorganizovalo město Brno. Hlavním tématem jednání bylo komplexní řešení sociálního vyloučení ve městě a to v oblastech vzdělávání, školství, zaměstnanosti, bydlení, bezpečnosti, sociálních služeb, drogové problematiky, péče o rodinu a děti a zdravotní péče.

„Jihomoravský kraj dlouhodobě podporuje poskytovatele sociálních služeb v oblasti sociální prevence. Uvědomuji si, že problematika sociálního vyloučení se dotýká především města Brna, kde se tyto problémy koncentrují. Proto krajské zastupitelstvo schválilo padesátiprocentní spoluúčast v dalších dvou letech na projekt, na který jsme získali z ministerstva práce a sociálních věcí dotaci v celkovém objemu 70 milionů korun. Zároveň jsme umožnili poskytovatelům v oblasti sociální prevence čerpat 25 milionů korun z dotačního programu víceletého financování sociálních služeb,“ uvedl náměstek Šlapal, který na setkání garantoval, že pokud se Brnu podaří získat prostředky navíc, v žádném případě to nebude mít vliv na objem financí do této oblasti rozdělovaných krajem. „Zároveň si dovolujeme očekávat, že Statutární město Brno nebude upřednostňovat problematiku sociálního vyloučení na úkor jiných sociálních služeb. Vítám spolupráci s fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity, která dokazuje, že Jihomoravský kraj je krajem vědy a inovací i v sociální oblasti. Všem aktérům přeji hodně úspěchů a jsme připraveni metodicky pomáhat,“ řekl náměstek Marek Šlapal.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK