Krajská rada jednala ve Hnanicích

Ve Hnanicích se uskutečnilo ve středu 18. března 2015 pod vedením hejtmana Michala Haška výjezdní jednání Rady Jihomoravského kraje.

K hlavním tématům jednání patřilo zahájení projednání návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) a Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území. Dále rada projednala za účasti předsedy dozorčí rady Svazu vinařů Františka Mádla aktuální informace o stavu vinařství a vinohradnictví v České republice.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK