NOVÝ ROČNÍK SOUTĚŽE VESNICE ROKU

Začátkem března (10. 3. 2015) letošního roku byl zahájen příjem přihlášek do nového ročníku soutěže Vesnice roku. Anketu vyhlašuje Spolek pro obnovu venkova, ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Přihlášky lze zasílat do 30. dubna 2015.

Do soutěže se mohou přihlásit obce vesnického charakteru, které mají maximálně 7 500 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický rozvojový dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech - krajské a celostátní. Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole, do celostátního kola pak postupuje za každý kraj jedna obec, které byla udělena Zlatá stuha. V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa.

Podrobnosti na www.vesniceroku.cz .

Podmínky soutěže (doc, 98 kB), příloha podmínek soutěže (doc, 75 kB).

foto JMK