Michal Hašek blahopřál profesoru Hejlovi

Jihomoravský hejtman Michal Hašek přijal v pondělí 16. března 2015 v prostorách brněnského sídla krajského úřadu historika prof. Františka Hejla.

Hejtman Michal Hašek poblahopřál profesoru Františku Hejlovi k jeho dnešním 95. narozeninám a poděkoval mu za celoživotní vědeckou činnost. Historik prof. PhDr. František Hejl, CSc., je emeritním profesorem Masarykovy univerzity (v 50. – 80. letech UJEP) v Brně. Narodil se 16. března 1920 v Kněževísku v okrese Blansko. Coby historik se specializoval na dějiny vztahů slovanských národů - ve své publikační činnosti se zabýval zejména vztahy mezi jednotlivými slovanskými národy Evropy, osvobozeneckým bojem za druhé světové války, významem dědictví Velké Moravy a cyrilometodějskou misií. Za svoji odbornou činnost obdržel řadu ocenění a vyznamenání, mj. Zlatou plaketu Františka Palackého Za zásluhy o rozvoj společenských věd nebo pamětní medaili III. stupně Československé obce legionářské. V roce 2013 obdržel z rukou hejtmana Michala Haška Cenu Jihomoravského kraje.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK