Hejtman se zúčastnil sjezdu Moravské hasičské jednoty

Jihomoravský hejtman Michal Hašek se v sobotu 14. března 2015 v Žabčicích zúčastnil V. sjezdu Moravské hasičské jednoty.

Hejtman Michal Hašek pozdravil účastníky sjezdu a z rukou prezidenta Moravské hasičské jednoty Zdeňka Milana následně převzal nejvyšší vyznamenání jednoty - Řád Tita Kršky -, který mu byl udělen za velkou osobní podporu činnosti dobrovolných hasičů na jižní Moravě.

Jihomoravský kraj každoročně významně pomáhá všem složkám Integrovaného záchranného systému – jen v posledních pěti letech šlo o 180 milionů korun, které kraj poskytl jeho profesionálním i dobrovolným složkám Integrovaného. V této podpoře pokračuje i letos, kdy podporu dobrovolným hasičům dokonce zvýšil na 50 milionů korun. Jedná se o největší částku ze všech krajů republiky. V průběhu sobotního sjezdu předal také hejtman Michal Hašek sedmi členům jednoty pamětní medaile za dlouhodobou a obětavou práci při zabezpečování požární ochrany Jihomoravského kraje.

Michal Hašek spolu s prezidentem jednoty Zdeňkem Milanem podepsal v prosinci loňského roku memorandum o spolupráci, které je uzavřeno na dobu pěti let. Jihomoravský kraj se tímto memorandem zavázal poskytovat finanční podporu k zajištění činnosti sdružení. Jak připomenul Michal Hašek, díky uzavření memoranda bude možné lépe zabezpečit chod organizace na krajské i na okresních úrovních a bude možné rozšířit počet konaných akcí či aktivit jednotlivých sborů dobrovolných hasičů na jižní Moravě.

Moravská hasičská jednota vznikla na ustavujícím sjezdu 25. ledna 1992 a v současnosti sdružuje přes 5 000 řádných členů, ke kterým patří také děti a mládež sdružená v kolektivech mladých hasičů.

Podrobnosti o sdružení naleznete na http://mhj.cz/ .

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK