Vyhodnocení prezentace odborných středních škol v Obchodním centru Olympia

V prostorách zastupitelského sálu brněnského sídla Jihomoravského kraje se ve čtvrtek 12. března 2015 uskutečnilo za přítomnosti náměstka hejtmana Stanislava Juránka závěrečné vyhodnocení letošní únorové prezentace odborných středních škol v Obchodním centru (OC) Olympia.

Prezentace se v obchodním centru v Modřicích konala od 4. do 7. února 2015 - zúčastnila se jí celkem třicítka středních škol zřizovaných Jihomoravským krajem a více než tisícovka účastníků. Ojedinělá interaktivní prezentace odborného středního školství měla za cíl především zvýšení zájmu žáků 8. a 9. tříd základních škol o tradiční odborné učební obory, studijní obory a řemesla. Zájem studentů o řemesla totiž rok od roku klesá. Jak na únorové prezentaci konstatoval krajský radní Jiří Janda, za posledních deset let klesl počet dětí přijímaných do prvních ročníků učilišť o 2000, přitom po řemeslnících s výučním listem je stále větší poptávka.

Jak vyplynulo z výsledků ankety konané v rámci prezentace v OC Olympia, jako nejlepší byla vyhodnocena expozice Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská 7/9. Tato škola měl dle mínění dotazovaných návštěvníků prezentace též nejlepší doprovodný program. Na čtvrtečním bilančním setkání zazněly též informace o možné změně termínu příští prezentace krajských odborných středních škol na termín v přelomu roku a další náměty k jejímu zlepšení.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK