Informace č.j. JMK 100891/2007

Jihomoravský kraj

Odbor vnějších vztahů

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

 

                                                                                              

Vaše č.j.                                 Naše č.j.                                 Vyřizuje/linka                                              Brno

                                                JMK 100891 /2007             Suchá/1522                                                  1. 8. 2007

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

 

Vážený pane,

 

na základě Vaší žádosti ze dne 30. 7. 2007, která je na KrÚ JMK evidována pod č.j.: JMK 100262/2007, Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, předkládáme v příloze kopii materiálu schváleného v bodě 21 na 121. zasedání Rady Jihomoravského kraje týkajícího se zahraničních cest představitelů Jihomoravského kraje.

 

 

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D., v.r.

vedoucí odboru vnějších vztahů