Schválený návrh rozpočtu kraje na rok 2015 je ve výši 5,83 miliardy korun

Michal Hašek: Navyšujeme investice i dotační programy

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi ve středu 3. prosince 2014 schválila návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2015. Rozpočet je sestaven tak, že zdroje kraje se rovnají výdajům.

„Návrh rozpočtu vychází z ekonomické reality. K východiskům rozpočtu patřil mj. návrh zákona o státním rozpočtu České republiky a odhad hospodářského růstu, celkové příjmy činí 5,4 miliardy korun, výdaje pak 5,8 miliardy korun. Financování rozdílu ve výši 400 milionů korun bude kraj realizovat z prostředků Evropské investiční banky a z úspor kraje z minulých let. Největší balík výdajů jde do dopravy, je to bezmála 40 procent, jak do dopravní obslužnosti, tak na investice a opravy krajské silniční sítě. Do rozpočtu zapojíme také prostředky, které bychom měli obdržet ze Státního fondu dopravní infrastruktury, pro jižní Moravu by mělo jít přibližně o 230 milionů korun. Na vzdělávání je určeno přibližně 13 procent rozpočtu výdajů, pro zdravotnictví více než 8 procent, do sociální oblasti 7,6 procenta. Významnější část půjde na územní rozvoj a nově také na bydlení. V této oblasti pro příští rok vyčleňujeme 12 milionů korun na studie a projekty na odstartování koaliční priority KDU-ČSL spojené s podporovaným bydlením. Půjde především o přebudování stávajících nevyužitých krajských objektů.

Co se týká rozdělení výdajů podle druhu, zhruba 4,5 miliardy korun činí běžné výdaje, investiční výdaje představují zhruba 1,3 miliardy korun. Posíleny jsou investice, které v roce 2015 dosáhnou výše výše 1,1 miliardy korun. Původně měly investice klíčových oblastí v příštím roce činit 766 milionů korun. Našli jsme však dalších 154 milionů, které budou rozděleny na nové investice a s dalším posílením investic o 200 milionů korun počítáme už v únoru příštího roku, kdy dojde k zapojení očekávaného přebytku hospodaření kraje z roku 2014 a to včetně schválení příslušných investičních akcí. Dopravě hodláme vyčlenit dalších 90 milionů stejně jako školství, zdravotnictví se sociální oblastí předpokládáme přidělit o 180 milionů více," uvedl hejtman Michal Hašek.

Obecné dotační programy jsou schváleny v návrhu krajského rozpočtu ve výši 328,4 milionů korun. Proti letošnímu roku je to navýšení o 72 milionů korun. Nejvýznamnějším dotačním titulem bude posílení dotace poskytovatelům sociálních služeb, sem směřuje 93 milionů korun. „Je to koaliční priorita, pokrýváme možný výpadek z evropských fondů. 53 milionů korun je připraveno na vodohospodářské stavby, kanalizace, čističky odpadních vod a vodovody. Většinou tyto peníze kofinancují další velkou dotaci z ministerstva zemědělství nebo Státního fondu životního prostředí. Dotace dobrovolným hasičům jsou navýšeny ze 30 na 50 milionů korun. Není to jednorázová věc, jsme koaličně domluveni, že to bude nejméně do konce tohoto volebního období. Na základě požadavku dobrovolných hasičů nově otevíráme možnost financovat opravy hasičských zbrojnic. Kromě toho je pro profesionální složky Integrovaného záchranného systému určeno 15 milionů korun, dva miliony jsou určeny pro sdružení dobrovolných hasičů, dva miliony dostanou vodní záchranáři a 1 milion panel nestátních neziskových organizací, který pomáhá v době krizových situací. Dohromady tak složky IZS mají vyčleněnou sumu 70 milionů korun. Je to historicky nejvyšší částka. Na program rozvoje venkova je určena částka 20 milionů, dále 30 milionů pro pomoc obcím. Vlastníkům lesů poskytujeme příspěvek na hospodaření v lesích 20 milionů korun, na podporu rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy směřuje 11 milionů korun. Zvyšujeme dotace v oblasti rodinné politiky z 5 na 9 milionů korun, nově podpoříme vznik dětských skupin,“ vyjmenoval několik příkladů hejtman Hašek.

Hejtman rovněž uvedl některé investiční akce s největším plánovaným objemem finančních prostředků: „Půjde o například o novostavbu Domova pro seniory v Újezdu u Brna, u akce Letiště Brno – komplexní zabezpečení jde o nastavení parametrů pro Schengenský prostor. V oblasti zdravotnictví se chystá výstavba nového objektu Zdravotnické záchranné služby v Brně-Ponavě. Půjde už o třetí výjezdovou stanoviště záchranářů v Brně, po jejím dokončení bude možné opustit současný objekt na Náměstí 28. října v Brně, který pak může být prodán. Ze silničních staveb budeme dokončovat silnici II/385 Hradčany – Čebín nebo silnici II/430 Rousínov – Tučapy. Těch akcí bude samozřejmě mnohem víc, v rámci únorového zapojení očekávaného přebytku rozpočtu jsme koaličně dohodnuti, že schválíme konkrétní peníze pro Přírodovědnou stanici Kamenáčky. To byl nejčastější podnět občanů v rámci projektu Váš kraj, Váš rozpočet. Odbor školství a odbor investic mají do té doby za úkol připravit aktualizovaný investiční záměr,“ řekl hejtman Hašek.

V projektu Váš kraj, Váš rozpočet mohli občané kraje během října v internetovém dotazníku na webových stránkách kraje vyjádřit své priority, které by měl kraj v roce 2015 realizovat. Výsledky dotazníkového šetření ukázaly, že nejvíce preferují výdaje do oblastí Kultura a památková péče (14,2 %), Školství, tělovýchova a zájmová činnost (13,2 %), Zdravotnictví (12,1 %), Ochrana životního prostředí (10,3 %) a Rozvoj venkova a zemědělství (10,2 %).

Kompletní návrh rozpočtu Jihomoravského kraje je zveřejněn na webu Jihomoravského kraje http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=246473&TypeID=2 , vyhodnocení projektu „Váš kraj, Váš rozpočet“ pak na http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=244324&TypeID=2  . Krajské zastupitelstvo bude schvalovat rozpočet na svém zasedání 18. prosince 2014.

Prezentace rozpočtu ZDE (ppt, 392 kB)

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK