Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2015: Koaliční shoda na klíčových částech

Celková výše investic v příštím roce přesáhne miliardu korun

Shoda na definitivní podobě klíčových částí rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2015 – to bylo hlavní sdělení na tiskové konferenci po jednání krajské rady ve čtvrtek 27. listopadu 2014.

„Jednali jsme především o investicích a dotacích,“ uvedl hejtman Michal Hašek. „Původní návrh připravený odbory krajského úřadu znamenal investice v celkové výši 765 milionů korun. Našli jsme další zdroje ve financování rozpočtu a v lepším hospodaření kraje za letošní rok, zapojíme přebytek. Jsme připraveni investovat navíc dalších 360 milionů korun, celkově by tedy investice dosáhly výše 1,1 miliardy korun. Rozdělení nových investic z dnešního koaličního jednání je posílení oblasti dopravy a školství shodně o 90 milionů korun a 180 milionů navíc do oblasti zdravotnictví a sociálních věcí. Potvrdili jsme si strukturu dotačních programů, které v některých případech významně navyšujeme – celkově o několik desítek milionů korun, opět díky lepšímu hospodaření kraje. Jako několik příkladů bych uvedl navýšení dotací pro dobrovolné hasiče ze 30 na 50 milionů korun. Na základě ankety Váš kraj, Váš rozpočet, se do koaličních investičních priorit se tak dostává projekt přírodovědné stanice Kamenáčky v Brně, což byl nejčastěji zmiňovaný podnět veřejnosti směrem ke krajským politikům v investiční oblasti. Navyšujeme také dotační program pro včelaře, přidáváme peníze knihovnám. Tradiční dotační tituly otevíráme směrem k obcím, například v oblasti vodohospodářské infrastruktury. Program rozvoje venkova zůstává zachován ve výši dvaceti milionů korun, ve stejné výši je zachován dotační program pro vlastníky lesů. Dotačních programů je celá řada, například v oblasti kultury. V oblasti vědy, výzkumu a inovací se tradičně velmi vysokým procentem podílíme na financování Jihomoravského inovačního centra či Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu. Našimi tradičními partnery jsou Hospodářská a Agrární komora či Vinařský fond. Tam plánujeme v příštím roce poslat 5 milionů korun, protože to bude znamenat pro jihomoravské vinaře dalších pět milionů korun z ministerstva zemědělství díky této podpoře a v tomto výčtu bych mohl ještě pokračovat,“ řekl hejtman Hašek.

Náměstek hejtmana Roman Celý označil za důležité výrazné navýšení podpory organizacím v sociálních službách. „V současné době je to v rámci víceletého financování 51 milionů, příští rok by se tato částka měla zvýšit na 93 milionů korun. Dotační program bude počítat také s podporou dětských skupin. Velmi významnou je oblast podporovaného bydlení a bydlení se zajištěnými sociálními službami. Zde máme vyčleněnou částku 12 milionů korun na projektovou dokumentaci a přípravu objektů v kraji, které by mohly být pro tento účel určené. Nechci zapomenout na podporu podnikání. Nejde jen o dotaci hospodářské komoře, ale také o program, zajišťující výstavbu prvního živnoparku. Jde o projekt, který by měl poskytnout zázemí živnostníkům,“ řekl náměstek Celý.

Definitivní podobu návrhu rozpočtu na rok 2015 bude projednávat Rada Jihomoravského kraje 3. prosince 2014, krajské zastupitelstvo bude schvalovat rozpočet na svém zasedání 18. prosince 2014.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK