Zahájení soutěže studentských odborných prací na gymnáziu v Brně-Řečkovicích

Náměstek hejtmana Stanislav Juránek a krajský radní Jiří Janda se v úterý 10. března 2015 zúčastnili zahájení školního kola soutěže studentských prací SOČ v Gymnáziu Brno-Řečkovice.

V letošním kole SOČ se na gymnáziu ve dvou dnech představuje celkem 42 studentských prací z humanitních, přírodovědných i technických oborů. Podrobnosti o akci: http://www.gyrec.cz/content/harmonogram-prezentac%C3%AD-%C5%A1koln%C3%ADho-kola-so%C4%8D .

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK