Výstaviště hostilo setkání představitelů měst a obcí

V kongresovém centru brněnského výstaviště se v úterý 10. března 2015 konalo krajské setkání představitelů měst a obcí, které uspořádal Svaz měst a obcí ČR. Za Jihomoravský kraj účastníky pozdravil hejtman Michal Hašek.

Michal Hašek jako předseda Asociace krajů a jihomoravský hejtman přiblížil starostům přípravu operačních programů v novém programovém období Evropské unie. Vyjádřil přesvědčení, že na podzim budou vypsány první výzvy v jednotlivých operačních programech. Podrobně informoval o letošních dotačních programech kraje.
„Je mojí ambicí, aby na dubnovém zasedání krajského zastupitelstva byla schválena naprostá většina dotací v jednotlivých dotačních programech. Navýšili jsme dotace pro dobrovolné hasiče, otevřeli jsme širší možnosti dotací na sport. Díky dobrému hospodaření kraje můžeme v červnu přidat na podporu sportu 30 milionů korun, vypíšeme další dotační program na provoz sportovních organizací,“ uvedl hejtman Hašek.
Hejtman se věnoval také připravovaným Zásadám územního rozvoje kraje. „Tento čtvrtek udělá krajská rada první oficiální krok – schválí návrh Zásad územního rozvoje kraje a odstartuje proces veřejné diskuse. Kompletně dáme jejich návrh na internet. V pondělí bude spuštěna oficiální webová stránka, kde se bude moci každý seznámit s kompletními podklady a na základě toho zváží, zda bude mít připomínky. Je to úvodní návrh k diskusi. V řadě míst budou stanoveny variantní řešení. Počítáme s tím, že na podzim bude krajské zastupitelstvo hlasovat o jednotlivých variantách řešení. Potom budou pokračovat další projednávání, předpokládám, že v létě příštího roku zastupitelstvo Zásady územního rozvoje kraje schválí a vydá,“ uvedl hejtman Michal Hašek.
Krajské setkání Svazu měst a obcí ČR na brněnském výstavišti mělo na programu rovněž informace o aktuální legislativě, odpolední blok byl věnován praktickému semináři věnovanému zákonu o obcích.