Zaměstnanci kraje vybrali ve sbírce pro Potravinovou banku více než tunu potravin

Hejtman Michal Hašek v pondělí 9. března 2015 ve foyer krajského úřadu předal symbolický šek na 1060 kilogramů potravin předsedovi Potravinové banky pro Brno a Jihomoravský kraj Pavlu Kosorinovi. Šlo o výtěžek prvního ročníku potravinové sbírky mezi zaměstnanci Jihomoravského kraje a jeho příspěvkových organizací ve prospěch nově otevřené Potravinové banky pro Brno a Jihomoravský kraj.

„Všem děkuji, protože výsledek sbírky předčil očekávání. Potraviny pomohou lidem, kteří se ocitnou pod hranicí chudoby, kteří budou v nouzi. Více než tuna trvanlivých potravin je něco, na co jsem velmi pyšný. Věřím, že i v příštích letech budeme pomáhat v tomto projektu,“ řekl hejtman Michal Hašek.

Cílem projektu je získávat zdarma potraviny od potravinových řetězců, přebytky produkce potravinářského průmyslu nebo příspěvky shromážděné při veřejných sbírkách, zajišťovat jejich skladování a bezplatně je distribuovat organizacím pracujícím s chudými rodinami a jednotlivci v obtížné životní situaci.

Posláním humanitárního spolku Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj je podpora lidí žijících pod hranicí chudoby a boj proti plýtvání potravinami. Jedná se o nevládní a apolitickou organizaci, která není vázána na žádné náboženské hnutí. Krajský úřad JMK pořádal sbírku trvanlivých potravin mezi svými zaměstnanci a pracovníky příspěvkových organizací ve prospěch Potravinové banky v uplynulých čtyřech týdnech (sbírka byla zaměřena na čaj, káva, sirup, cukr, piškoty, instantní polévky, luštěniny, rýži, těstoviny, konzervy a olej).

Podrobnosti o projektu Potravinová banka naleznete na www.potravinovabanka.cz .

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK