V Brně uctili památku obětí romského holocaustu

Jihomoravský hejtman Michal Hašek se v pondělí 9. března 2015 v prostorách Muzea romské kultury v Brně zúčastnil pietního shromáždění k uctění památky romského holocaustu.

Hejtman Michal Hašek připomenul, že na tragických událostech, které byly odstartovány v Brně 7. března 1943, se podílela také část českého národa. „Nepodíleli se na něm jenom fašisté, ale bohužel také česká protektorátní správa. Byly to české protektorátní úřady, které připravovaly seznamy k transportům, byli to příslušníci českého četnictva, kteří osoby z těchto seznamů zatýkali v jejich domovech a shromažďovali je na určených místech, z nichž pak byli přepravováni v rámci transportů až do koncentračních táborů. Jednalo se samozřejmě o minoritní podíl na těchto tragických událostech, ale je třeba si i tuto skutečnost připomínat. Byť holocaust vymysleli a realizovali fašisté, v tomto smyslu se na něm částečně podílel také český národ,“ uvedl hejtman Michal Hašek, který také zdůraznil nutnost připomínat tyto tragické okamžiky a související myšlenky tolerance především mladé generaci.

Transport brněnských Romů 7. března 1943 byl prvním masovým transportem protektorátních Romů do vyhlazovacího tábora Osvětim. Více než tisícovka romských mužů, žen a dětí, byla odvezena vagony z budovy městských jatek v Brně. Většina z nich nepřežila. Stalo se tak na základě rozkazu říšského ministra vnitra a vůdce SS Heinricha Himmlera, který nařizoval nucenou koncentraci všech rasových „cikánů a cikánských míšenců“ z Německem okupovaných území v osvětimském táborovém komplexu. Letos si připomínáme 72. výročí této tragické události.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK