Kraje jsou připraveny podpořit projekt Evropských domů

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová v pátek 6. března 2015 jednala se zástupci Asociace krajů ČR o fondech Evropské unie. V novém programovém období má do regionů jít 4,63 miliardy eur (127 miliard korun).

Ministerstvo pro místní rozvoj dokončuje po jednáních s Evropskou komisí a partnery na české straně návrh Programového dokumentu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro období 2014 – 2020.
Jedním z posledních otevřených bodů s Evropskou komisí byla otázka nastavení implementační struktury, tedy kdo bude administrovat projekty v IROP.
V průběhu přípravy programu byla navržena administrativní struktura založená na sedmi úřadech regionálních rad a Centru pro regionální rozvoj o.p.(CRR). S tímto návrhem ale Evropská komise nesouhlasila pro jeho komplikovanost a neslučitelnost se služebním zákonem.
Ministerstvo pro místní rozvoj po diskusi s územními partnery a zástupci AKČR připravilo alternativní návrh implementační struktury postavený na jednom zprostředkujícím subjektu, a to Centru pro regionální rozvoj o.p. , příspěvkové organizaci Ministerstva pro místní rozvoj. MMR si je vědomo nutnosti zachovat regionální charakter programu, a proto bude CRR administrovat projekty na svých pobočkách v každém kraji. Návrh zároveň reflektuje nutnost zajištění nových personálních a materiálních kapacit pro řádné dokončení regionálních operačních programů.
Předseda AKČR Michal Hašek na tiskové konferenci po jednání ocenil účast primátorky Krnáčové a „návrat“ Prahy do struktury Asociace krajů.
Ke společnému jednání Rady AKČR s ministryní Šlechtovou předseda Asociace krajů Michal Hašek uvedl: „Dnešní jednání mělo za cíl připravit si společné stanovisko pro jednání hejtmanů s vládou, které se bude konat příští měsíc. Čerpání evropských fondů bude jedním z klíčových témat tohoto jednání. Pro vládu ČR, samotné ministerstvo pro místní rozvoj a pochopitelně i pro kraje České republiky je to nepochybně priorita. Regionální operační programy v minulém programovém období patřily k nejlépe čerpajícím, na rozdíl od centrálních operačních programů. Regionální operační programy, a to je suchá statistika, a nikoliv konstatování hejtmanů, patřily k nejlépe čerpajícím strukturám ve starém plánovacím období a my chceme, aby regiony patřily k tahounům čerpání evropských fondů i v letech 2014 až 2020," prohlásil Michal Hašek. „Kraje jsou připraveny podpořit projekt Evropských domů. Evropský dům má být jedno místo v každém ze 14 krajů, ve kterém budou sedět zástupci všech resortů, které mají dnes dělat implementaci evropských fondů v daném území," uvedl na tiskové konferenci po jednání Michal Hašek, předseda Asociace krajů ČR.
Hlavní myšlenkou je výrazně zjednodušit žadatelům o eurodotace přístup k informacím i odborníkům z jednotlivých ministerstev.
Ministryně dnes s hejtmany mimo jiné probírala také budoucnost odborníků, kteří v minulosti pracovali pro regionální rady. Tito lidé totiž nespadají pod služební zákon a postarat se o ně musí ministerstvo pro místní rozvoj. Podle Asociace krajů jde asi o tři stovky kvalifikovaných lidí. Ministryně Šlechtová vidí řešení v rozšíření Centra pro regionální rozvoj o krajské pobočky. Zpočátku by mělo jít přibližně o 100 nových míst. Díky tomu by měla organizace, která spadá přímo pod MMR, v každém kraji svou pobočku.
 

foto JMKfoto JMK