Na Cornštejně bude opravena mostní lávka

Rada Jihomoravského kraje na svém březnovém jednání schválila investiční záměr Jihomoravského muzea ve Znojmě na akci „Cornštejn – oprava mostní lávky“.
„Půjde o výměnu nosných prvků dřevěné lávky, která spojuje starý palác s východní baštou. Tato lávka je turisty hojně navštěvována, je to pro ně velká atrakce. Opravy je třeba učinit z důvodu bezpečnosti. Proběhnou hned v jarních měsících, tak aby pokud možno po většinu sezóny byla tato lávka už přístupná. Náklady představují přibližně 330 tisíc korun,“ uvedl radní Jiří Němec.
Spojovací most mezi baštou a palácem na zřícenině hradu Cornštejn byl postaven v roce 1998. K výměně jeho nosných prvků dochází po posouzení statikem.
Hrad Cornštejn byl založen v první polovině 14. století jako pevnost v linii hradů chránících jižní hranici českého státu. Od roku 1343 byl v držení pánů z Lichtenburka, po dobytí v roce 1464 jej král Jiří z Poděbrad daroval Hynkovi Krajířovi z Krajku, na počátku 16. století bylo opevnění rozšířeno o bašty a naposled posíleno v roce 1542 v souvislosti s tureckým nebezpečím. Od konce 16. století se hrad připomíná jako pustý.

Více informací o hradu na http://www.znojmuz.cz/  .
foto JMK