Památník na Mohyle míru projde opravou

Investičnímu záměru oprav na Památníku Mohyla míru se věnovala na své schůzi 5. března 2015 Rada Jihomoravského kraje.

„Na Mohyle míru se letos uskuteční dvě investiční akce,“ uvedl radní Jiří Němec. „Tou první je řešení havárie, kdy začal praskat strop v části objektu muzea v důsledku narušení statiky kořeny stromů. Rozpočet na tuto akci je zhruba 1,2 milionu korun. Druhou akcí, kterou na letošní rok plánujeme, je řešení problému s vlhkostí v kapli památníku, kde dlouhodobě dochází ke vzlínání vlhkosti a jejího srážení ve stěnách. V minulosti jsme se snažili několikrát tento problém řešit, nikdy se to uspokojivě nepodařilo. V loňském roce proběhl průzkum, který komplexně zhodnotil vlhkostní a teplotní poměry v kapli včetně proudění vzduchu. Na základě studie byl vypracován projekt a v letošním roce dojde k nápravě tohoto neutěšeného stavu. Do výše zhruba tří metrů jsou stěny kaple vlhké a plesnivé, takže bude muset dojít k otlučení omítek, vysušení zdiva a poté pod novou omítkou budou instalované vyhřívací elektronické články, které budou zdi mírně temperovat tak, aby nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti. Prostory budou znovu omítnuté a vymalované. Také dojde k rekonstrukci šachet, které sloužily k větrání prostoru a odvodnění Mohyly míru. Rozpočet je přibližně 5,2 milionu korun. Je samozřejmé, že pokud budou probíhat nějaké stavební úpravy, bude muset dojít k určitému omezení provozu návštěvníků, věřím, že to pochopí. Původní představa byla dokončit tyto práce do letošního podzimu před připomínkou 210. výročí bitvy u Slavkova, s největší pravděpodobností se tento termín nepodaří stihnout. Během prvního pololetí příštího roku by měly být opravy dokončené,“ zdůraznil Jiří Němec.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK