První letošní investiční záměry oprav silnic dostaly zelenou

Zahájení prvních sedmi staveb financovaných z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) schválila na svém jednání 5. března 2015 Rada Jihomoravského kraje.

„Rada schválila pověření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje k přijetí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši téměř 350 milionů korun. Urychlíme tak proces letošních oprav silnic II. a III. třídy. Zároveň rada dala zelenou prvním sedmi letošním investičním záměrům na akce realizované z těchto prostředků. Jedná se o akce II/373 Benešov Pavlov průtah, II/37428, 37429 Skalice průtah a mosty, III/40832, III/40833 Mramotice průtah 1. stavba, III/4121 Kuchařovice – průtah, III/37424 Boskovice, mosty 37424-2,4, Pilské údolí, 1. Stavba, II/432 Milotice most 432-036 a III/43313 Chvalkovice na Hané most 43313-1. Ve všech případech jde o stavby stoprocentně připravené se stavebním povolením, kde se hned po dokončeném výběrovém řízení může začít stavět. Je to důležité, protože podmínkou přidělení prostředků ze SFDI je dokončení staveb v letošním roce,“ uvedl náměstek hejtmana Zdeněk Pavlík.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK