Pracovní výjezd hejtmana na Znojemsko

Jednáním s vinaři ze Znojemské vinařské podoblasti v Louckém klášteře zahájil hejtman Michal Hašek v úterý 3. března 2015 pracovní výjezd na Znojemsko.

Vinaři hejtmana Michala Haška seznámili například se svým projektem vinařské vyjížďkové trasy a turistického autobusu (Vinobus), který by zájemce z řad turistů vozil po vinařsky zajímavých místech regionu Znojemska. Během dopoledne navštívil hejtman v doprovodu znojemského starosty Vlastimila Gabrhela také Nemocnici Znojmo. Informoval se zde o postupující rekonstrukci a sestěhování obou areálů. Jak uvedl hejtman Hašek, ve věci prodeje areálu takzvané „staré nemocnice“ Jihomoravský kraj registruje seriózního konkrétního zájemce z řad zahraničních investorů – z prodeje tohoto objektu kraj hodlá dofinancovat rekonstrukci hlavního areálu Nemocnice Znojmo. „Mohu v této souvislosti potvrdit, že každý haléř z prodeje takzvané staré nemocnice poputuje na dokončení rekonstrukce Nemocnice Znojmo,“ uvedl hejtman, který s vedením nemocnice diskutoval o projektu příhraniční česko-rakouské spolupráce v oblasti poskytování zdravotní péče, do kterého je zapojena i Nemocnice Znojmo. Jak zaznělo při setkání s lékaři nemocnice, finišují práce na mezivládní dohodě o poskytování přeshraniční zdravotní péče – definitivní podoba dohody bude podepsána ministry zdravotnictví ČR a Rakouska právě v prostorách Nemocnice Znojmo. „Hodláme tak podtrhnout význam tohoto pilotního projektu v oblasti přeshraniční medicíny právě zde ve znojemské nemocnici,“ uvedl Michal Hašek. Hejtman se také seznámil se zkušebním provozem babyboxu, který bude v Nemocnici Znojmo oficiálně otevřen 19. března.

V další části programu navštívil hejtman Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště ve Znojmě na Dvořákově ulici. Zde se seznámil se současným stavem školy, kde se učí téměř 600 žáků a je zaměřena na zemědělství, potravinářství a obory služeb. Vedení školy hejtmana informovalo o spolupráci s obdobnými školami v Dolním Rakousku a francouzském departmentu Gers a představilo projekt, který ze školy vytvoří skutečné centrum zemědělského školství na jižní Moravě.

S vedením Okresního ředitelství Policie ČR hejtman jednal o přípravě výstavby výjezdového stanoviště složek Integrovaného záchranného systému v areálu Policie ČR v ulici Pražská. „Zde ve Znojmě půjde o první investici kraje do výjezdového stanoviště zdravotnické záchranné služby mimo Brno,“ podotknul hejtman Michal Hašek, který zdůraznil význam skutečnosti, že se tak výjezdová stanoviště zdravotnické záchranné služby, policie i hasičů budou nalézat v jedné lokalitě. Jak dodal, kraj bude na podobnou centralizaci výjezdových stanovišť základních složek IZS klást důraz a bude je v budoucnu realizovat všude, kde to místní podmínky umožní. Odpolední program návštěvy hejtmana Michala Haška na Znojemsku tvořila mj. diskuse s vedením města Znojma a návštěva areálu pivovaru Znojmo a společnosti Znovín Znojmo.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK