Setkání se členy Rady města Brna a starosty městských částí k návrhu Zásad územního rozvoje kraje

V prostorách zastupitelského sálu brněnského sídla krajského úřadu se v pondělí 2. března 2015 uskutečnilo jednání k návrhu Zásad územního rozvoje kraje. Přítomné jménem kraje přivítal náměstek hejtmana Marek Šlapal a radní Antonín Tesařík.

Pracovní setkání představitelů Jihomoravského kraje k návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje se uskutečnilo se členy Rady Statutárního města Brna a starosty brněnských městských částí. Přítomní byli seznámeni se záměry řešenými v návrhu zásad, které se dotýkají správního území moravské metropole a jeho bezprostředního okolí. Obdobná setkání proběhla v prosinci loňského roku ve všech mimobrněnských okresech jižní Moravy.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK