Informace č.j.: JMK 100972/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
            Čj.:                                            SpZn.:                                        Vyřizuje/linka                           Brno
JMK 100972/2007                     S-JMK 84486/2007 OKP                        Krásná/541651233                   30. 7. 2007
 
 
„Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ‚zákon č. 106/1999 Sb.‘) o poskytnutí
informací“– poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 26. 6. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
s názvem „Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ‚zákon č. 106/1999 Sb.‘) o poskytnutí informací“ (dále jen „Žádost“).
 
 
V Žádosti mj. uvádíte:
 
            „Z tohoto důvodu Vás v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ‚Váš‘ žádám zaslání těchto dokumentů:
1)      zaslání zápisu z předmětné schůze Rady Jihomoravského kraje – tj. 17.5. 2007,
2)      zaslání zápisu z tiskové konference konané dne 18. 5. 2007“.
 
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady, byli jste dopisem č.j.: JMK 90727/2007 ze dne 10. 7. 2007 vyzváni k zaplacení úhrady. Úhrada ve výši 163,00 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána
dne 25. 7. 2007.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace:
 
  1. k bodu 1. Žádosti Vám zasíláme kopie zápisů z tiskové konference konané
    dne 18. 5. 2007 „Tisková konference 18. května 2007“,
  2. k bodu 2. Žádosti Vám zasíláme kopii zápisu ze 117. schůze Rady Jihomoravského kraje
    ze dne 17. 5. 2007 včetně příloh (v daném případě byly anonymizovány zde obsažené osobní údaje – viz. samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje).
 
 
 
 
S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                             Mgr. Martin Mikš
                                                                            vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                 vz. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
 
 
 
 
Přílohy: dle textu