UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Často kladené dotazy

09.01.2019

Proplacení prodejního dokladu placeného soukromou platební kartou zaměstnance

02.03.2015

Technické dotazy

týkající se předávání čtvrtletních výkazů, účetních deníků atd.  

22.06.2018

Od kterého data můžeme čerpat příspěvky na financování sociálních služeb v roce 2018?

Náhled
22.06.2018

Jak účtovat o majetku pořízeném v rámci dynamických nákupních systémů?

(doc, 17 kB) 

14.11.2017

Máme klienty, kterým bude úřad práce poskytovat část dávek v hmotné nouzi formou poukázek. Můžeme tyto poukázky přijímat a jak o nich budeme případně účtovat?

19.05.2017

Je možné dát pracovníkovi na DPP nebo DPČ příspěvek z FKSP na stravování?

24.01.2017

Stravenky pro zaměstnance

19.01.2017

Přecenění pozemku

19.01.2017

Je nějak omezena výše příspěvku zaměstnavatele na stravování zaměstnancům z FKSP?

30.09.2016

Složení jistoty na bankovní účet organizace

12.09.2016

Jak účtovat náklady spojené se zadávacím řízením přeúčtované společností CEJIZA?

01.07.2016

Aktivace drobného dlouhodobého majetku

01.07.2016

Chybné zaúčtování projektové dokumentace

01.07.2016

Mimořádný odpis vyřazovaného majetku

13.04.2016

Jak účtovat pořízení drobných zvířat určených pro terapii?

11.04.2016

V jaké výši účtovat čerpání účelových příspěvků na financování sociálních služeb?

24.02.2016

Týká se nás povinnost ověření účetní závěrky auditorem?

17.02.2016

Má být nabytí odkazu předem schváleno zřizovatelem?

16.12.2015

Zaúčtování technického zhodnocení do limitu

11.11.2015

Společnost XY v konkurzu nám dluží úhradu faktury ve výši 300 tis. Kč, faktura je z roku 2010. Konkurz na majetek dlužníka XY byl zrušen na základě usneseni Krajského soudu Brno dne 14.2.2014 a 10.12.2014 byl dlužník vymazán z obchodního rejstříku...

11.11.2015

Obracím se na Vás s dotazem, který se týká přijímání darů, resp. předchozího souhlasu zřizovatele s přijetím daru.

15.06.2015

Jak máme postupovat při čerpání investičního fondu na opravy a údržbu majetku? Můžeme čerpat i na náhradní díly pro zdravotnické přístroje a servis? Je čerpání omezeno nějakou sumou?

13.04.2015

V rámci údržby parku byl proveden externí firmou průřez poškozených a náletových dřevin. Po této akci nám zůstalo v organizaci dřevo, které nepotřebujeme a chtěli bychom ho prodat. Jak v tomto případě postupovat?

03.04.2015

Jaké jsou zásadní změny v PAP od roku 2015?

01.04.2015

Bylo nám sděleno, že jsme porušili rozpočtovou kázeň, přitom jsme dodrželi celkový objem prostředků na platy + OON stanovený pro rok 2014 (byl uveden ve 3. sloupci tabulky zveřejněné na internetu)…

10.03.2015

Jaký je rozdíl mezi analytikou 527 0X06 náklady na vzdělání ve vlastních zařízeních a 527 0X07 náklady na odborný rozvoj zaměstnanců… (dodavatelsky)?

10.03.2015

Jak účtovat náklady spojené s revitalizací zahrady?

04.03.2015

Jak máme účtovat o zmařené investici?

02.03.2015

Používáme auto pro hlavní činnost našeho domova pro seniory, máme platit silniční daň?

02.03.2015

Specifikace analytických účtů Ochranné osobní pracovní prostředky a Ostatní náklady na bezpečnost a ochranu zdraví a hygienické vybavení pracovišť

02.03.2015

Účtování o bezúplatně nabytých zásobách - časové rozlišování výnosů

02.03.2015

Jak zaúčtovat výdej nepotřebného materiálu ze skladu?

02.03.2015

Jak účtovat srážkovou daň z úroků z běžných účtů?

02.03.2015

Jakým způsobem bude účtováno o bývalé dotaci MPSV v roce 2015?

- týká se příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb 

02.03.2015

Doplatek od zdravotních pojišťoven za předchozí období účtujeme na účet 649. Je to správně?

09.03.2015

Jak postupovat v případě demolice nemovitosti?

Odpověď na dotaz byla dne 9. 3. 2015 aktualizována.