Informace č.j.: JMK 93064/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor kontrolní a právní

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Č.j.                                          SpZn..                                                   Vyřizuje/linka                                V Brně

JMK  93064 /2007              S-JMK  93064/2007 OKP             Dzúrová/1243                                   23.7.2007

 

 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Vážení,

 

            dne 12.7.2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 –ombudsman potvrdil pochybení pro R52 a územní plán Břeclavska – jakou nápravu lze očekávat?“ (dále jen „Žádost“).

V Žádosti jste požadovali předat:                                                                                        

a) kopii veškeré korespondence JMK a všech jeho orgánů s ombudsmanem ve věci předmětného stanoviska ombudsmana, a to od 1.4.2007

b) informaci, kdy a kde došlo k jednáním JMK s ombudsmanem ve věci předmětného stanoviska ombudsmana, a to od 1.4.2007 a kdo se těchto jednání  zúčastnil ze strany JMK a kdo ze strany ombudsmana

 

            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:

 

K písm. a)

V příloze Vám zasíláme kopii dopisu ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje veřejnému ochránci práv ze dne 4.6.2007, č.j.: JMK 62445/2007.

K písm. b)

Ve věci předmětného stanoviska – závěrečného stanoviska veřejného ochránce práv ze dne 26.4.2007 neproběhlo mezi JMK a veřejným ochráncem práv žádné jednání.

 

            S pozdravem

 

 

Mgr. Martin Mikš

vedoucí odboru kontrolního a právního

Příloha: dle textu