Konzultace pro poskytovatele sociálních služeb v JMK

Dne 19. února 2015 schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje dotace pro poskytovatele sociálních služeb, které jsou kryté dotací Ministerstva práce a sociálních věcí ze státního rozpočtu.

Z důvodu očekávaného zájmu o podrobné informace k procesu hodnocení nabízí odbor sociálních věcí Krajského úřadu JMK, oddělení ekonomiky a kontroly, možnost konzultací. Konzultace budou probíhat od března každý týden ve středu mezi 9. a 12. hodinou po předchozí domluvě elektronickou formou s vedoucím odboru sociálních věcí Mgr. Martinem Petříkem, petrik.martin@kr-jihomoravsky.cz  a vedoucí oddělení ekonomiky a kontroly Ing. Petrou Šustrovou, sustrova.petra@kr-jihomoravsky.cz .

Rokem 2014 skončil významný individuální projekt EU, který financoval 80 služeb sociální prevence, z nichž pouze velmi omezená část může být financována navazujícím individuálním projektem po dobu 9 měsíců v roce 2015. Touto skutečností způsobený značný nárůst požadavků na finanční prostředky nebyl zohledněn v obdržené dotaci pro kraj ze státního rozpočtu. Jihomoravský kraj žádal o prostředky ve výši téměř 1,1 miliardy Kč, přesto schválená výše činí pouze necelých 700 milionů Kč, což je o 5 milionů Kč méně, než v roce 2014.

Jihomoravský kraj bude všemi dostupnými prostředky usilovat o navýšení příslušné rozpočtové kapitoly státního rozpočtu a v závislosti na postoji MPSV proběhne případné dofinancování systémovou formou koncem roku 2015.