Dolní Věstonice obdrží více než 10 milionů korun na rekonstrukci silnice poškozené sesuvy půdy

Dotaci obci Dolní Věstonice ve výši více než 10,5 milionu korun schválilo ve čtvrtek 19. února 2015 Zastupitelstvo Jihomoravského kraje.

Prostředky jsou určeny především na stabilizační opatření po sesuvech půdy pod komunikací III/42 117 Dolní Věstonice – Pavlov způsobených živelními pohromami v září loňského roku. „Uvedená částka tvoří přibližně pětinu z celkových předpokládaných výdajů 52 milionů korun, zbývající část bude hrazena z dotačního programu Ministerstva životního prostředí. Kraj kromě toho poskytuje obci dotaci 150 tisíc korun na rekonstrukci cesty, která vede kolem zastavěné oblasti v katastru Dolních Věstonic. V současné době je vlivem předchozích dešťů rozbahněná, neprůchozí a neprůjezdná,“ řekl hejtman Michal Hašek. Po sesuvech byl od půli září do půlky října loňského roku v Dolních Věstonicích, Strachotíně, Pavlově a Bulharech vyhlášen stav nebezpečí. Hned v září schválili krajští zastupitelé obci Dolní Věstonice dotaci 3 miliony korun na projekt Úprava a zprovoznění páteřní polní cesty. Vznikla zde provizorní komunikace spojující Dolní Věstonice a Pavlov, nahrazující uzavřenou komunikaci III/42 117.