Kraj podpoří domácí hospicovou a paliativní péči

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo na svém zasedání 19. února 2015 použití příjmů ze sdílených daní plněných nad rámec schváleného rozpočtu kraje na rok 2014 ve výši 7 milionů korun k finančnímu pokrytí dotací na poskytování domácí hospicové a paliativní péče v kraji pro rok 2015. Zároveň uložilo krajské radě vyhlásit dotační program na poskytování domácí hospicové a paliativní péče v Jihomoravském kraji pro rok 2015.

Jak uvedl náměstek hejtmana Marek Šlapal, cílem je nejen zlepšit a umožnit možnosti strávit poslední chvíle života v domácím prostředí. „Naším cílem je řešit tuto oblast systémově. V současné době působí v kraji dva kamenné hospice v Brně a Rajhradě, dále existují charitní mobilní hospic v Kyjově a agentury domácí péče. Dotační titul bude otevřen všem poskytovatelů, nechceme nikoho diskriminovat, ale také rozšířit možnosti pro poskytovatele,“ řekl náměstek Šlapal. Jihomoravský kraj připravuje podporu poskytování domácí hospicové a paliativní péče v Jihomoravském kraji. Smyslem této péče je umožnit nevyléčitelně nemocným pacientům v terminálním stádiu života dožití ve vlastním sociálním prostředí. Záměrem je doplnit sítě lůžkových hospiců a za tím účelem vyhlásit dotační program na poskytování uvedené péče v Jihomoravském kraji pro rok 2015. Hospicová péče je integrovaná forma zdravotní, sociální a psychologické péče poskytovaná nemocným všech indikačních, diagnostických i věkových skupin, u nichž je prognózou ošetřujícího lékaře předpokládána délka dalšího života v rozsahu méně než 6 měsíců. Paliativní péče je celková léčba a péče o nemocné, jejichž nemoc nereaguje na léčení vlastního závažného onemocnění. Nejdůležitější je léčba bolesti a dalších symptomů, stejně jako řešení psychologických, sociálních a duchovních potřeb a problémů nemocných.

Tuto zdravotní péči lze poskytovat formou lůžkové péče nebo zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Zdravotní péči ve vlastním sociálním prostředí pacienta, domácí péči, lze zabezpečit prostřednictvím poskytovatelů domácí hospicové péče.