Kraj podpořil jedním milionem korun Komenského školu ve Vídni

Krajské zastupitelstvo na svém zasedání 19. února 2015 schválilo poskytnutí finančního daru ve výši jednoho milionu korun na provoz Školského spolku Komenský ve Vídni.

Účelem Školského spolku Komenský ve Vídni je zřizování, udržování a podpora mateřských škol, základních, středních, odborných a jazykových škol v Rakousku, které nabízejí vyučování v českém, slovenském a německém jazyce. „Dar navazuje na již dřívější příspěvek Jihomoravského kraje v roce 2011 ve výši 40 tisíc euro,“ uvedl náměstek hejtman Roman Celý.

„Spolek je tak zřizovatelem Komenského školy ve Vídni, která je jedinou českojazyčnou školou ve Vídni. Jedná se o tradiční – více než stoletou – instituci, na kterou je významně vázána česká menšina ve Vídni i v Dolním Rakousku. Jihomoravský kraj se rozhodl i s ohledem na výsledky svého hospodaření a s přihlédnutím k pevným partnerským vztahům, které zde má, poskytnout tento mimořádný dar. Jsme rádi, že se můžeme podílet na vzdělávání mladé generace Čechů, kteří u našich sousedů po desetiletí žijí,“ konstatoval hejtman Michal Hašek.

V současné době navštěvuje v rámci Komenského školy ve Vídni mateřskou školu 105 dětí v 5 třídách, 149 žáků navštěvuje školu základní, v druhém stupni základní školy studuje 111 žáků a reálné gymnázium navštěvuje 80 studentů rozčleněných do čtyř tříd.

Školský spolek Komenský ve Vídni byl založen již roku 1872. Jeho založení bylo reakcí na zvětšující se počet českých obyvatel ve městě Vídni. Od počátku byla jeho účelem podpora vzdělávání dětí české menšiny. Největší počet žáků navštěvoval školy zřizované Školským spolkem Komenský ve Vídni v letech 1918 - 1945. Po roce 1945, kdy došlo k masovému návratu Čechů z Vídně zpět do Československa, počet žáků klesal. V době před rokem 1989 bojovala škola s existenčními problémy, nejnižší stav činil 120 žáků. K obratu v tomto trendu došlo po roce 1989.

foto JMK