Přivítání prvních občánků kraje

Součástí programu zasedání krajského zastupitelstva 19. února 2015 bylo přivítání prvních občánků. Kromě prvního občánka Jihomoravského kraje narozeného v letošním roce hejtman Michal Hašek představil zastupitelům také letošní první děti narozené v jednotlivých okresech kraje a jejich rodičům předal pro děti finanční i věcné dary a pamětní listy.

První občánek kraje Viktor Skalník z Moravan u Brna, který přišel na svět 25 minut po silvestrovské půlnoci v porodnici Fakultní nemocnice v Brně-Bohunicích, získal od kraje finanční dar ve výši 20 tisíc korun, pamětní list hejtmana, pamětní medaili Jihomoravského kraje a dále dary do výše 5 000 korun jejím rodinným příslušníkům.

Další děti - první občánci jednotlivých okresů - obdržely finanční dar ve výši 10 000 korun a dále věcné dary do výše 3 000 korun.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK