Informace č.j.:JMK 93076/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor kontrolní a právní

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Č.j.                                          SpZn..                                                   Vyřizuje/linka                                V Brně

JMK  93076/2007               S-JMK  93076/2007 OKP             Dzúrová/1243                                   20.7.2007

 

 

 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Vážení,

 

            dne 13.7.2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 –ombudsman potvrdil pochybení pro R52 a územní plán Břeclavska –průvodní dopis“ (dále jen „Žádost“).  V Žádosti jste požadovali předat kopii sdělení ombudsmana – sp.zn. 2453/2006/VOP/JC ze dne 26. dubna 2007, včetně kopie průvodního dopisu.

            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., Vám poskytujeme Vámi požadované informace, tj. kopii závěrečného stanoviska veřejného ochránce práv ze dne 26.dubna 2007, sp.zn. 2453/2006/VOP/JC, včetně kopie průvodního dopisu.

 

 

            S pozdravem

 

 

 

Mgr. Martin Mikš

vedoucí odboru kontrolního a právního

 

 

Příloha: dle textu