Kulatý stůl Komory sociálních podniků

Náměstek hejtmana Roman Celý zahájil 17. února 2015 v budově krajského úřadu kulatý stůl Komory sociálních podniků.

Náměstek Celý v úvodním slově hovořil o podpoře sociálního podnikání v Jihomoravském kraji, Komoru sociálních podniků následně představil předseda jejího představenstva Milan Venclík.
Na konferenci zazněly informace o aktuální situaci na trhu práce v České republice a strategii zaměstnanosti do roku 2020 a spolupráci Krajské hospodářské komory jižní Moravy se sociálními podniky.
Odpolední blok byl věnován zkušenostem neziskových organizací Jihomoravského kraje se sociálním podnikáním a vzájemné diskusi.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK