Návštěva hospice sv. Alžběty v Brně

Náměstek hejtmana Roman Celý spolu s krajským radním Antonínem Tesaříkem navštívili v úterý 17. února 2015 hospic sv. Alžběty v Brně, který provozuje obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Roman Celý se spolu s Antonínem Tesaříkem seznámili se stávajícím provozem hospice a jeho možnými potřebami do budoucna. S ředitelkou zařízení Šárkou Marčíkovou diskutovali o současném způsobu financování hospicové péče, práci dobrovolníků či o možnostech domácí hospicové péče a odlehčovacích službách.
Hospic sv. Alžběty vznikl v roce 2004 za účelem poskytování paliativní hospicové péče nemocným s nevyléčitelným onemocněním a odborné podpory jejich blízkým. Za tím účelem poskytuje zdravotní a sociální služby, v současné době slouží klientům hospice 22 lůžek. Svou činností podporuje rozvoj všech forem hospicové péče a přispívá tak k prosazování práva všech nemocných na důstojnou péči v závěru života. Hospic sv. Alžběty poskytuje péči klientům bez rozdílu náboženského vyznání (více informací na stránkách http://www.hospicbrno.cz/  ).
 

 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK