Slavnostní koncert zahájil oslavy spojené s 15. výročím obnovení krajské samosprávy

Brněnský Besední dům v neděli 15. února 2015 hostil slavnostní koncert nazvaný „Jihomoravský kraj – 15 let pro Vás“, který zahájil letošní oslavy spojené s patnáctým výročím obnovení krajské samosprávy. Účastníky koncertu, mezi nimiž nechyběli členové jihomoravského krajského zastupitelstva od jeho vzniku až po dnešek, pozdravil současný hejtman Michal Hašek.

„Před patnácti lety byla obnovena krajská samospráva a během těchto let se v krajském zastupitelstvu vystřídaly desítky žen a mužů, zástupců občanů jižní Moravy. Dnešek je příležitostí pro poděkování za Vaši práci pro kraj,“ uvedl Michal Hašek. Jak následně dodal, za uplynulá léta Jihomoravský kraj prokázal svoji smysluplnost a životaschopnost. „Stali jsme se nejdynamičtějším regionem v podpoře vědy, výzkumu a inovací, jsme vinařskou vlajkovou lodí celé ČR. Úspěšně jsme se vypořádávali s následky povodní či sesuvů, které nás v minulých letech opakovaně postihly. Jsme stabilním a rychle se rozvíjejícím regionem, který ctí tradice i myslí na budoucnost,“ konstatoval hejtman.

V průběhu večera jihomoravský hejtman Michal Hašek předal pamětní listy členům krajské rady v uplynulých volebních obdobích. V rámci nedělního slavnostního koncertu pak zazněly skladby z českých a světových oper pro sbor i orchestr v podání Českého filharmonického sboru Brno a Moravské filharmonie Olomouc.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK