Krajské zastupitelstvo rozdělí téměř 700 milionů korun na poskytování sociálních služeb

Rozdělení téměř 700 milionů korun pro poskytovatele sociálních služeb v kraji doporučila krajskému zastupitelstvu schválit Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 12. února 2015. O podrobnostech informoval náměstek hejtmana Marek Šlapal.

„Vycházíme z metodiky schválené ministerstvem práce a sociálních věcí i krajským zastupitelstvem. Jedná se o zhruba stejnou částku jako loni. Zhruba 3 procenta si necháváme jako rezervu pro nově registrované sociální služby. Metodika, podle které rozdělujeme tyto prostředky, se řídí mnoha kritérii. Jedná se především o ekonomické ukazatele, personální zabezpečení, kvalitu péče a podporu od obcí. Tento aspekt chceme ještě zvýraznit, protože obce nejlépe vědí, jaká služba je na daném území potřeba. Celkově je situace v poskytování těchto služeb stabilizována, celý systém je motivační, snahou je, aby poskytovatelé neusnuli na vavřínech. Co se týká termínů, první splátka ve výši 60 procent bude po schválení zastupitelstvem vyplacena během měsíce března, zbývajících 40 procent bude rozděleno do konce května. V tomto ohledu jsme vstřícnější než bylo v předchozích letech ministerstvo práce a sociálních věcí. Přibližně pět set registrovaných sociálních služeb v systému veřejného financování tak může lépe plánovat své sociální služby,“ řekl náměstek Šlapal. Jak uvedl, jedná se mj. o pobytové služby, terénní ambulantní sociální služby či pečovatelské služby, odlehčovací služby, programy sociální prevence apod.
Kromě toho má Jihomoravský kraj už dlouhodobě zpracovánu koncepci víceletého financování. „Tuto kapitolu rozpočtu jsme posílili na osmdesát milionů korun, dalších 70 milionů korun jsme získali z projektu ministerstva práce a sociálních věcí, celkem tedy bude letos určeno na financování sociální služeb v kraji přibližně 850 milionů korun,“ zdůraznil Marek Šlapal.


Koncepce slaďování rodinného a pracovního života přináší inspiraci

Koncepci slaďování rodinného a pracovního života zaměstnanců Jihomoravského kraje a jeho příspěvkových organizací schválila na svém jednání 12. února 2015 krajská rada.
Jak zdůraznil náměstek hejtmana Roman Celý, nešlo jen o teorii, výstupem více než dva roky trvajícího projektu je mj. i firemní mateřská škola, kterou zřídil Jihomoravský kraj. „Koncepce vznikala v diskusi s přibližně osmi tisíci zaměstnanci kraje a jeho příspěvkových organizací. V koncepci je uvedena řada doporučení i výstupy ze strany zaměstnanců, kteří jsou z devadesáti procent spokojeni s přístupem vedení jednotlivých organizací, zároveň by uvítali více prorodinných opatření. Nejde jen o úpravu pracovní doby, ale i o částečné úvazky, udržení kontaktu během rodičovské dovolené a podobně. Jde o inspiraci i pro jiné krajské úřady. K doporučením v koncepci patří například zavedení takzvané cafeterie, kdy si daný bonus volí zaměstnanec sám podle své potřeby. Rodinná politika Jihomoravského kraje není prázdný slogan, přináší konkrétní výsledky. Pokud chceme něco dělat, musíme jít příkladem,“ řekl náměstek Roman Celý.
Další podrobnosti najdete na http://www.rodinnapolitika.cz/  .
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK