Zahájení sbírky potravin do Potravinové banky Jihomoravského kraje

Ve foyer krajského úřadu byla ve středu 11. února 2015 zahájena potravinová sbírka ve prospěch nově otevřené Potravinové banky pro Brno a Jihomoravský kraj. Potravinovou sbírku oficiálně zahájila radní Bohumila Beranová společně s náměstkem hejtmana Markem Šlapalem a ředitelkou úřadu Věrou Vojáčkovou.

"Mám radost, že Jihomoravský kraj dává tímto krokem signál, že mu není lhostejný osud těch našich spoluobčanů, kteří žijí v hmotné nouzi. Tato aktivita má dvojí poslání – kromě podpory lidí žijících pod hranicí chudoby zároveň bojuje proti plýtvání potravinami. Jde o aktivitu, kterou krajská samospráva podporuje a to nejen proklamací, ale i konkrétním finančním příspěvkem," řekla Bohumila Beranová, která následně symbolicky sbírku předala předsedovi Potravinové banky Pavlu Kosorinovi.

Cílem Potravinové banky je získávat zdarma potraviny od potravinových řetězců, přebytky produkce potravinářského průmyslu nebo příspěvky shromážděné při veřejných sbírkách, zajišťovat jejich skladování a bezplatně je distribuovat organizacím pracujícím s chudými rodinami a jednotlivci v obtížné životní situaci.

Posláním humanitárního spolku Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj je podpora lidí žijících pod hranicí chudoby a boj proti plýtvání potravinami. Jedná se o nevládní a apolitickou organizaci, která není vázána na žádné náboženské hnutí. Krajský úřad JMK pořádá sbírku trvanlivých potravin mezi svými zaměstnanci ve prospěch Potravinové banky až do 20. února 2015 (sbírka je zaměřena na čaj, káva, sirup, cukr, piškoty, instantní polévky, luštěniny, rýži, těstoviny, konzervy a olej).

Podrobnosti o projektu Potravinová banka naleznete na www.potravinovabanka.cz .

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK